Service og samferdsel

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Service og samferdsel er et yrkesfaglig utdanningsprogram. Eiker vidergående skole tilbyr:

  • Vg1 Service og samferdsel
  • Vg2 Salg, service og sikkerhet

I service og samferdsel jobber vi med fagene salg og markedsføring, administrasjon og økonomi, sikkerhet og transport. Innenfor programfagene jobber vi med ungdomsbedrift som metode.

Les mer om service og samferdsel her:

Vilbli: https://www.vilbli.no/?Side=1.0&Kurs=&Program=V.SS

 


Publisert 2. februar 2015, oppdatert 19. januar 2017.