Tilrettelagt opplæring

Elevene skal etter endt videregående opplæring i størst mulig grad ha utviklet ferdigheter innenfor områdene grunnleggende ferdigheter og selvhjelpsferdigheter.

 

Opplæringen i  tilrettelagt opplæring er strukturert gjennom følgende programfag og fellesfag:

Grunnleggende ferdigheter:

  • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, og kunne lese.
  • Å kunne regne
  • Å kunne bruke digitale verktøy

 

Selvhjelpsferdigheter:

  • Fysisk aktivitet
  • Egenomsorg
  • Sosiale ferdigheter

 

Opplæringen skal gjøre eleven bedre rustet til dagtilbud i kommunal regi.


Publisert 5. april 2013, oppdatert 20. september 2019.