Toppidrett fotball

Til aktuelle søkere til programfag Toppidrett fotball på

På Vg1 Studiespesialisering kan du velge programfaget Toppidrett fotball på Eiker videregående skole.  Gjennomføringen av faget vil være i samarbeid med MIF Fotball.

Tilbudet vil være for aktive fotballspillere (i alle klubber) som kommer inn på Eiker vgs i det ordinære inntaket til skolens studiespesialiserende utdanningsprogram. 

Du må

1.       Søke ordinært inntak til videregående opplæring i VIGO, slik du får veiledning om på din ungdomsskole.  Vigo har egen avhuking for «Ønske om toppidrett fotball» ved valg av Eiker vgs, Studiespesialisering

2.       I tillegg fylle ut eget skjema som du finner på hjemmesidene til eiker vgs http://eivs.bfk.no/ eller på MIF Toppfotball https://www.mif.fotball.no/

Ekstra søknadsskjema og karakterutskrift fra 1. termin i 10. klasse sendes ei...@bfk.no innen 1.mars 2020.

 

For skoleåret 2020-21 er det satt max 30 elever for fotballtilbudet totalt (Vg1+Vg2+Vg3). 

Skolen og MIF i samarbeid avgjør hvem som får plass på toppidrett, etter følgende prioriterte kriterier: 

o   Du må være aktiv fotballspiller, samt komme inn på Eiker vgs i det ordinære inntaket. 

o   Prioriterte kriterier etter inntak:                             

1.       Fotballferdigheter og -holdninger.  Kartlegges av skolen og MIF via samarbeid med klubbene og NFF Buskerud

2.       Inntakspoengsum

Det er læreplanen i toppidrett – valgfritt programfag i utdanningsprogram for idrettsfag som følges, og faget har 5 timer pr. uke.

For Vg1 vil faget gis som et ekstra fag, men timeplanlegges i skoletida. 

I Vg2 og Vg3 vil faget toppidrett fotball være en del av ordinært timetall, som et av de valgbare programfagene.  Du kan da samtidig velge full fordypning innen realfag (spesiell studiekompetanse), og vil dermed få grunnlag for å søke på alle studier på universitet og høgskoler etter videregående skole.

Samarbeidet med MIF sikrer at tilbudet får høy sportslig kvalitet gjennom MIFs kompetanse som toppfotballklubb.  Skolen leier nødvendig arbeidskraft av MIF, og treningene vil hovedsakelig foregå på MIFs anlegg. 

MIF fotball ser det som veldig positivt for spillernes utvikling for å bli toppidrettsutøver at de er strukturerte og har klare mål i både skolearbeid og idrett, og er derfor svært fornøyd med denne samarbeidsavtalen.  

Eiker vgs er veldig glad for at de også kan gi skolens fotballspillere mulighet til å trene og utvikle seg i sin idrett i skoletida.

  


Publisert 13. januar 2015, oppdatert 4. februar 2020.