Studiespesialisering

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Studiespesialisering er et studieforberedende utdanningsprogram. Studiespesialisering gir deg studiekompetanse, og er det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Studiespesialiserende er dermed inngangen til svært mange yrker.

På studiespesialiserende utdanningsprogram er undervisningstilbudet satt sammen av fellesfag og programfag.

Oversikt over fellesfag med timefordeling

På studiespesialisering vil du på VG2 kunne velge mellom fordypning i ulike programfag. Du velger selv etter dine interesser og behov. Valg av programfag og karakter kan være viktig for videre studieforløp, og våre dyktige rådgivere vil hjelpe deg med valget. Programområdene er:

Du må velge minst tre programfag fra VG2. To fag skal være innenfor ett av områdene, som blir ditt programområde, og som du må fortsette med på VG3. Er du elev på VG1 eller VG2 og skal velge programfag for neste år bør du sette deg inn i valgmulighetene:

Oversikt over programfag VG2 - VG3 med timefordeling

På studiespesialisering vil du på VG2 kunne velge mellom fordypning i ulike programfag. Du velger selv etter dine interesser og behov. Valg av programfag og karakter kan være viktig for videre studieforløp, og våre dyktige rådgivere vil hjelpe deg med valget. Du må velge minst tre programfag. To fag skal være innenfor ett av områdene, som blir ditt , og som du må fortsette med på VG3. Er du elev på VG1 eller VG2 og skal velge programfag for neste år bør du sette deg inn i valgmulighetene.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 27. september 2018.