Hvordan søke om skoleplass?

Søking foregår på nettet via www.vigo.no:

  1. Logg inn med MinID. Disse pinkodene får du i posten ved årsskiftet, og skal brukes til all din private innlogging til offentlige tjenester. Fra og med 2010 gjelder det også innlogging til Vigo.
  2. Vær nøye med utfylling av telefon- og mobilnummer, e-postadresse og eventuell ny adresse. Du kan selv endre telefonnummer og adresser på Vigo fram til ca. 1. juli. Andre endringer, og endringer etter denne datoen, du melde fra om til inntakskontoret. Dette er viktig for melding om inntak.
  3. Velg dine studieønsker, og send søknaden.
  4. Husk å ta utskrift når du har fylt ut søknaden, slik at du har en kvittering på hva du har søkt.
  5. Send inn vedlegg til søknaden

Innen søknadsfristens utløp må du sende alle vedlegg til søknaden din per post til Inntaktskontoret, Buskerud Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen. Husk å merke alle vedlegg med brukernavn, fødsels- og personnummer. Husk også å sende inn riktig antall eksemplarer av hvert vedlegg.

Mer informasjon: Se Inntaktskontoret i Buskerud Fylkeskommune og Vigo.


Tidspunkter og søknadsfrister

1. februar søknad om særskilt inntak, lærekandidater, full opplæring i bedrift
1. mars ordinær søknad til skole eller læreplass

Det er hovedinntak til skole den første uka i juli og suppleringsinntak den første uka i august.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 27. september 2018.