Kontor

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Kontor

På kontoret finner du konsulenten Tanja Tufteland og lærling Daniel Ftwi Mogos.

Kontorpersonalet utfører arbeid relatert til alle ansatte – og selvfølgelig til elevene. Elevene skal f.eks. henvende seg til kontoret  (ekspedisjonen) dersom en lærer ikke møter til timen.

Lånekassa

Alle søknader om  stipend og lån skal foregå  elektronisk. Gå inn på www.lanekassen.no for mer informasjon.

Ny dokumentasjon

Trenger du oversettelse av vitnemålet eller en ny original henvender du deg til skolens kontor.  Dette koster kr 300.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 8. mars 2019.