Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Kantine/internat
Stilling
Faglærer i ernæring, helse og miljøfag. Kokk
Telefon
+4745637415
E-post
Grethe....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser