Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Realfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Lise.Birgitt...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser