Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Telefon
+4791101574
E-post
Bjarne.Kortgaa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser