Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Adjunkt med tillegg
Telefon
+4732251842
E-post
Per.Jorun...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser