Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling B
Stilling
Lektor m/tilleggsutd.
Telefon
+4732251816
E-post
Hans.Krist...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser