Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Administrasjon
Stilling
elevassistent
Telefon
E-post
Bodil.Helges...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser