Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Eiker videregående skole
Kontor
Eiker vgs - Avdeling C
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
Kim.Vesterhe...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser