Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ål vidaregåande skole
Kontor
Ål vgs - Gardsbruk/Samdrift
Stilling
Rektor
Telefon
+4732084501
E-post
Arnstein....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser