Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Service og samferdsel
Stilling
Adjunkt m/ tillegg
Telefon
E-post
geir.h...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser