Skolehverdagen på Eiker

Skoledagen starter 08.15 og varer til kl. 15.25. Dagen er delt inn i fire økter med ulike fag, noe som gir variasjon og spenn i skoledagen.

Skolen vil i samsvar med den pedagogiske plattformen søke et aktivt og engasjerende læringsmiljø, og forsøke å skape en trygg og inkluderende hverdag for alle. Dette stiller også krav til deg som elev. Det er viktig at du bidrar til egen og andres læring og at du selv er aktivt med på å skape et godt miljø. 

Kontaktlærerne er viktige i dette arbeidet. Du vil få en kontaktlærer som vil ha deg i vanlige fag, men som også har kontaktlærertime hver uke. Kontaktlæreren vil følge opp deg og resten av klassen. Denne læreren vil også gjennomføre egne elevsamtaler med deg gjennom året.

Det er også andre tilbud som kan benyttes gjennom en skoledag. I lunsj, fritimer eller andre pauser har du mulighet for å besøke en veldig hyggelig kantine, være sosial med medelevene i en av mange sittesteder omkring på skolen, bruke biblioteket, eller benytte deg av våre fine utearealer med mulighet for ballspill og andre aktiviteter. Du kan også få hjelp med andre spørsmål av helsesøster, rådgivere, kontoret eller ledelsen ved skolen.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 27. september 2018.