Internasjonalisering

Eiker vgs har en lang tradisjon med å tilby elevene et internasjonalt perspektiv i opplæringen. Kunnskap om internasjonale forhold, politikk, språk og kultur er et mål i seg selv, som en del av allmennutdanningen, samtidig som internasjonalisering skal bidra til heving av kvaliteten. Målet vårt er at internasjonalisering skal være integrert i skolehverdagen.

Internasjonalisering kan drives på skolen, ikke alle må reise ut. Det er ulike måter dette gjøres på. Fagfornyelsen rulles ut høsten 2020 med blant annet det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap. Internasjonalisering går dermed som en rød tråd gjennom læreplanverket, og berører alle fag.

  

Internasjonalisering kan også bedrives ute. Vi har listet opp noen muligheter for dette under.

Gjør det! -program

Gjør det! er et utvekslingsprogram som skal styrke fag- og yrkesopplæringen og styrke båndene til Tyskland. Programmet gir elever på yrkesfag et praksisopphold ved en bedrift i Tyskland. Arbeidsspråket er engelsk. I dette prosjektet samarbeider vi med yrkesfagskolen ´Berufsbildungszentrum i Rendsburg-Eckernförde`(BBZ) i Nord-Tyskland. Skolen skaffer oss praksisplasser i tyske bedrifter slik at vg2-elever på service og samferdsel har deler av sin yrkesfaglige fordypning der. Oppholdet varer i ca. 2 uker og du bor sentralt i Eckernförde med muligheter til å lage mat selv. Kost, losji og reisen blir dekket av Gjør det! -midlene. Neste mulighet for deltakelse for 5 elever på service og samferdsel er 19.4.2020-1.5.2020. Vi får gjenbesøk av tyske elever 10.5.2020-22.5.2020.

Språk- og kulturutvekslinger

Gjensidig elevutveksling med Principe Felipe i Madrid, Spania.  Her bor elevene hos hverandre. Dette er et tilbud for vg2-elever med spansk som fremmedspråk.

 

Gjensidig elevutveksling med Helene Lange Gymnasium i Rendsburg, Tyskland. Her bor elevene hos hverandre. Dette er et tilbud for vg2-elever med tysk som fremmedspråk.

 

Elevutveksling med Lycée Jean Rostand i Caen, Frankrike. For skoleåret 2019/2020 blir det dessverre ingen elevutveksling. Vi prøver igjen i 2020/2021. Her bor elevene hos hverandre. Dette er et tilbud for vg1- og vg2-elever med fransk som fremmedspråk.

 

Erasmus+

Buskerud fylkeskommune (BFK) ønsker å styrke og utvikle arbeid med internasjonalisering i videregående opplæring. I Strategi for kunnskapsskolen i Buskerud 2017-2022 står blant annet følgende:

Mål: Alle ⦋elever⦌ skal oppleve mestring og faglige utfordringer hver dag. BFK mener at dette oppnås blant annet gjennom internasjonalisering.  Buskerud fylkeskommune ønsker derfor at skolene får økt kompetanse i forhold til arbeid med internasjonalisering.

For at vår skole sin internasjonale satsing skal merkes i den daglige undervisningen, har vi som mål at flest mulig av våre lærere skal ut på relevant jobbskygging i Europa. Gjennom det ønsker vi å løfte oss, se hvordan andre driver undervisning og diskutere metoder. Lærerne er i tillegg elevenes rollemodeller, og for at våre elever skal få internasjonal erfaring, trenger våre lærere en slik erfaring. Vi har derfor to Erasmus+-prosjekter som varer fra 2019-2021 hvor 22 lærere og ledere skal være med på jobbskygging utenlands. Temaene for disse to prosjektene er økt pedagogisk kompetanse på dybdelæring og tverrfaglig arbeid, og på IKT og digitale verktøy for økt læring.     

Studier i utlandet 

Elever har også mulighet for å gjennomføre delstudier eller et helt studieår i utlandet som del av opplæringen. Dette kan være en svært lærerik og morsom opplevelse for de som velger å gjøre det. Vi vil tilrettelegge og hjelpe så langt vi kan, for å sikre at dette blir en god opplevelse og at man får nødvendig kompetanse gjennom studieoppholdet til å få det godkjent her hjemme.

For å finne ut mer om studier i utlandet, anbefaler vi å ta kontakt med en av flere organisasjoner som arbeider med dette. På
http://www.ansa.no/ og https://www.lanekassen.no/Stipend-og-lan/Utland/ finner man mye nyttig informasjon.

    


 

    

 

  

 

 

  


  

 

 

 

 

 


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 4. november 2019.