Skolemiljøutvalget

I skolemiljøutvalget møtes elever, rektor og ansatte for å utvikle elevenes miljø på skolen. Det er elevflertall i dette utvalget. Elevene som sitter i dette utvalget utnevnes av elevrådet.

Opplæringsloven har egen bestemmelse om skolemiljøutvalg - § 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar . I loven står bl a "Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a

Kapittel 9a i Opplæringsloven sier noe om Elevene sitt skolemiljø.


Publisert 17. oktober 2012, oppdatert 2. mai 2013.