MOT

Eiker videregående skole er en av de første videregående skolene i Buskerud som har sluttet seg til organisasjonen MOT.

MOT - logo

Mot har tre verdier: MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. Tilknytningen til MOT innebærer blant annet enda sterkere satsing på trivselsskapende tiltak og forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk. Kontrakten ble signert i mars i år.

Les mer om MOT her!

Elevene ved skolen som er UNG-MOT ledere er:

Sander Kopstad - 2STD

Eline Martens - 2STB

Jenny Steinsvik Tollefsen - 2STB

Sanne Oskarsson - 2STA

 

Personalet i skolens MOT - team består av:

Jan Helge Russnes, MOT - rektor.

Hanne Kristiansen, MOT - koordinator.

Stian Lie Hansen, MOT - coach.

Cecilie Ruud, MOT - coach

Elevene har tidligere vært på MOT - kurs, og i uke 17 i 2019 var det personalets tur. De kom tilbake med mye ny kunnskap og inspirasjon til å jobbe sammen med elevrepresentantene for å utvikle robust ungdom som inkluderer ­­alle!