Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Informasjon til elever Vg1, Vg2 Vg3: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-elever-vg1-vg2-vg3-elevundersokelsen---bokm-14.09.2017.pdf

Informasjon til foresatte til elever under 18 år: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/informasjon-til-foreldre---elevundersokelsen-bokm-14.09.2017.pdf

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 27. september 2018.