Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statligeutdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Les mer her:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

På Eiker vgs gjennomføres undersøkelsen i alle klasser i kontakttimen/dispøkta i uke 48.  Kontaktlærer har ansvar for at alle elever får mulighet til å svare på undersøkelsen seinest 10. desember.

For elever under 18 år informerer kontaktlærer foresatte om undersøkelsen i uke 46, sammen med utsendelse av fraværsoversikt.  

 

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 25. oktober 2019.