Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres på høsten.

Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever, lærere og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra brukerundersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Mer informasjon vil bli publisert på denne siden når tidspunktet for undersøkelsen nærmer seg.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 28. februar 2019.