Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statligeutdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Les mer her:

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

På Eiker vgs gjennomføres elevundersøkelsen om høsten, og mer informasjon blir publisert når tidspunktet for undersøkelsen nærmer seg.

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 12. mai 2020.