Velkommen til skolen vår

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Eiker videregående skole ligger sentralt i Hokksund med et godt uteareal til fysiske aktiviteter. Vi har dyktige medarbeidere og et godt miljø, hvor både elever og personale trives. Vi samarbeider med bedrifter og ungdomsskoler i distriktet, noe som beriker både skolens virksomhet og nærmiljøet. Skolen har spesialisert seg på studiespesialisering og service og samferdsel. Se mer under Utdanningstilbud".

Eiker videregående skole satser i tråd med sin visjon om kompetanse for fremtiden blant annet på digital kompetanse. Et innholdsrikt bibliotek med hjelpsom bibliotekar, samt en utmerket kantine med hyggelige ansatte, er også viktige deler av vårt læringsmiljø.

Vi bygger på en lang tradisjon for videregående opplæring, og feiret 50-årsjubileum i 2010/2011.


Publisert 15. august 2012, oppdatert 5. august 2017.