Valgforberedelser ved Eiker videregående skole

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Ved Eiker videregående skole er valget tema i undervisningen i flere fag, og 3. september er det en egen valgdebatt i gymsalen. Dagen etter får elevene mulighet til å stemme ved skolevalget.

  • Av Per Jørund Grøthe

Elevene Ken Stabekk og Sigve Grøndahl Fredriksen var på debattlederkurs i Oslo før sommerferien, og det er de som skal styre debatten ved skolen 3. september.

- Hvis det er elever på skolen som har bestemte ønsker om hvilke temaer de vil skal tas opp under debatten, kan de melde dette inn til kontaktlæreren sin - eller direkte til meg, forteller lærer Erik Helgerud, som har ansvaret for gjennomføringen av skolevalget ved Eiker videregående skole.

Etter debatten i gymsalen blir det valgtorg, og der kan alle som ønsker det stille spørsmål direkte til representanter for ungdomspartiene. 4. september er det så skolevalg, og dette skjer elektronisk. 

Flere klasser og grupper jobber med valget i undervisningen, blant annet i faget politikk og menneskerettigheter. Og i medieklassen på Vg3 brukte de en hel økt i går for å diskutere saker som klima, innvandring og bompenger, kjente saker fra den «virkelige» valgdebatten. Før ordskiftet i klasserommet hadde elevene gjort grundig og godt forarbeid ved å sette seg inn i partienes synspunkter i forskjellige saker, og til tider var temperaturen på debatten høy. Det var også en elev som gjorde en god jobb som debattleder og holdt styr på innlegg og replikker. Hun framsto som nøytral, men samtidig var hun i stand til å stille gode og relevante spørsmål til sine medelever, politikerne.


Publisert 28. august 2019, oppdatert 23. juni 2020.