Utveksling med Tyskland for service og samferdsel

Språkelevene ved Eiker videregående skole har gjennom mange år hatt mulighet for å delta på utveksling med andre skoler i Europa. Nå blir det også utveksling for elevene på service og samferdsel.

  • Av Per Jørund Grøthe

I mars 2019 er planen at fem elever og en lærer fra Eiker videregående skole skal reise til Tyskland for å få mer kunnskap om Tyskland og tysk næringsliv gjennom skolebesøk og besøk i bedrifter. Videre er tanken at tyskerne skal komme på gjenvisitt til Norge i juni neste år.  

For tiden er to lærere fra den store videregående skolen BBZ Rendsburg-Eckernförde i Nord-Tyskland på besøk her på Hokksund for å gjøre seg kjent med skolen vår og det lokale næringslivet. De har møtt skoleledelsen og elever og lærere på Vg2. Videre har blant annet Hokksund camping, Nøstetangen glassverk og Buskerud storsenter stått på programmet.

- Jeg tror at flere Eiker-elever fikk lyst til å bli med på utvekslingen med Tyskland da de tyske lærerne var innom klassen og fortalte om sin skole og sitt hjemdistrikt, sier Mette Mihle Loe ved Eiker videregående skole.  

Skolegangen i Tyskland og Norge har forresten mange likhetstrekk. Men det er forskjell på blant annet hvor mye elevene er på skolen og ute i bedrifter. De norske elevene er utplassert i bedrift en dag per uke og er resten på skolen, mens de tyske elevene hver uke er tre dager i bedrift og to dager på skolen. Vi nevner også at elevene i Tyskland får lønn for jobben de gjør i praksisbedriften. Det får de ikke i Norge. 


Publisert 4. september 2018, oppdatert 7. mai 2019.