Ungdataundersøkelsen

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Viken 2020

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Viken blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Viken, er det viktig at så mange som mulig deltar. På Eiker vgs. gjennomføres undersøkelsen i uke 10.

Undersøkelsen skal bl.a. gi ungdommer som går på videregående skole i Viken mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø og skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

Les mer om undersøkelsen her.


Publisert 18. februar 2020, oppdatert 1. juli 2020.