Tor Jan ble takket av

Tor Jan Eikeland har vært lærer i realfag ved Eiker videregående skole siden 1996. I flere år var han også tillitsvalgt. Nå er han pensjonist, og det vanket både gaver og godord fra skoleledelse og kolleger under juleavslutningen på fredag.

  • Av Per Jørund Grøthe

Tor Jan skal ikke lenger ha fast arbeidstid ved den videregående skolen på Hokksund, men han regner med å ha fullt opp med andre gjøremål. Familie og venner vil nok også få se mer til ham.

Vi nevner ellers at han har gårdsbruk, og der venter skogsarbeid og ulike prosjekter. Videre er han en habil fotograf. Ikke umulig at det derfor også blir enda mer jakt etter gode fotomotiver i tida framover.


Publisert 24. desember 2019, oppdatert 1. juli 2020.