Smitteveileder for videregående opplæring

Veilederen som beskriver hvordan skolen skal håndtere smittevern er kommet.

Kort oppsummert er det tre grunnpilarer for å bremse smittespredning:

1.       Syke personer skal ikke være på skolen, selv om det kun er snakk om milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse

2.       God hygiene

3.       Redusert kontakthyppighet mellom personer

Punktene blir grundigere gjennomgått i veilederen i linken under.

Pr. i dag har vi ingen elever tilbake på skolen. Før elever kommer tilbake til Eiker vgs vil vi legge til rette for at smittevernet blir ivaretatt.

Vi vil i god tid før en tilbakeføring av grupper/trinn til skolen komme tilbake med mer informasjon, både på hjemmesiden og på SMS.

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020


Publisert 24. april 2020, oppdatert 27. mai 2020.