Slipper å stenge

Hovedutvalg for utdanning i Buskerud fylkeskommune vedtok sist uke å opprettholde hverdagslivsklassen ved Eiker videregående skole. Tilbudet var foreslått nedlagt.

  • Av Per Jørund Grøthe

- Jeg er veldig glad på elevene og de foresattes vegne for at vi får fortsette. Framtidige elever får også en trygghet ved at de nå vet at de kan fortsette skolegangen sin i lokalmiljøet. Her treffer de også jevnaldrende fra ungdomsskolen, sier spesialpedagog Ronny Fridheim.

Foreldre har skrevet brev og fortalt at det er svært viktig for deres barns utvikling og trivsel at hverdagslivsklassen ved Eiker videregående skole opprettholdes. Videre har også tillitsvalgte og politikere engasjert seg for å beholde dette lokale skoletilbudet, som i inneværende skoleår har tolv elever.


Publisert 5. februar 2019, oppdatert 7. mai 2019.