Presenterte «Albertine» for sisteårselevene

Fortelleren Valborg Sirnes fra Geithus tok i dag Vg3-elevene ved Eiker videregående skole med på en reise tilbake i tid. Utgangspunktet var Christian Krohgs maleri «Albertine i politilegens venteværelse» og romanen som var grunnlaget for maleriet.

  • Av Per Jørund Grøthe

Vi fikk høre om 1880-tallets Kristiania. Det dreide seg om blant annet klasseforskjeller, undertrykkelse, prostitusjon og dobbeltmoral hos myndighetspersoner. Albertine ble utsatt for overgrep fra en politimann. Dette var noe av forklaringen på hvorfor hun selv endte opp som prostituert.   

Christian Krohg var en del av Kristiania-bohemen, en liten gruppe kunstnere og forfattere som ville forandre verden. Blant annet ønsket de fri kjærlighet og å løsrive seg fra moralreglene i samfunnet. Krohg var også opptatt av at kunsten skulle vise hvordan samfunnet virkelig var. Videre kjempet han for likestilling mellom kjønnene - uansett klassetilhørighet. 

Til slutt la Krohgs bok og bilde også grunnlaget for en liten prat som Sirnes hadde med elevene om hvordan dagens seksualmoral er sammenlignet med hvordan den var på slutten av 1800-tallet.

Det var norsklærerne på Vg3 som tok initiativet til å få Sirnes til skolen for å fortelle om «Albertine» og Christian Krohg. Hun har gjennom mange år reist landet rundt med ulike litterære program. 


Publisert 30. oktober 2018, oppdatert 7. mai 2019.