Lundteigen møtte politikkelever ved Eiker videregående skole

Senterparti-veteranen og stortingspolitikeren Per Olaf Lundteigen (65) var på gamle tomter da han fredag besøkte elevene som har politikk og menneskerettigheter ved Eiker videregående skole. Lundteigen gikk nemlig ut av daværende Hokksund gymnas i 1972.

  • Av Per Jørund Grøthe

Han fortalte at den politiske interessen ble vakt mens han var gymnaselev. Akkurat da var det diskusjon om landet skulle slutte seg til den europeiske unionen. Folkeavstemningen endte som kjent med nei-flertall. Lundteigen var og er EU-motstander, og han fortalte at han hele tiden har jobbet hardt for å holde Norge utenfor unionen. Det mener han er det beste for landet, og han gjorde greie for sine synspunkter overfor tilhørerne.

 

Mange gode spørsmål

Eiker-elevene hadde sammen med lærer Eliane Dahl forberedt mange gode spørsmål til politikeren, som i dag sitter i arbeids- og sosialkomiteen. Hva mener han om for eksempel klimapolitikken, abortsaken og gruvedriften i Repparfjord? Og hvordan er forholdet mellom politikerne i de forskjellige partiene? Til det siste sa han at han er på god talefot med mange politikere fra forskjellige partier, mens andre er han sjelden eller aldri i kontakt med.

Lundteigen uttrykte seg klart og tydelig, og han rakk over mye i løpet av de 90 minuttene som var til disposisjon. Gjennom foredraget fikk elevene god innsikt i den varierte hverdagen til en rikspolitiker. Elevene lurte i den forbindelse blant annet på om han ofte blir stressa i jobben sin. Han fortalte at han trives med arbeidsoppgavene, men han sa også at han kan ligge våken om nettene og tenke på hvordan han skal løse neste dags utfordringer.

 

«Stortingets rebell»

Politikeren er av media omtalt som «Stortingets rebell». Flere ganger har han stemt mot sitt eget parti. Dette hadde elevene fanget opp. Lundteigen sa da at det er viktig med selvstendige politikere som tenker selv og setter seg godt inn i sakene.

- Det er viktig å ha tilhold i et parti og følge programmet, men samtidig er det saker som ikke er avklart i programmet eller hvor man er uenig, har Sp-veteranen tidligere uttalt til nettstedet ABC Nyheter.

 

Godt fornøyd med Eiker-elevene

Vi spurte Lundteigen om han ofte besøker skoleklasser. Det gjør han ikke. Men han fortalte at han var godt fornøyd med spørsmålene som kom fra elevene ved Eiker videregående skole.

- Jeg skjønner at jeg må på flere skolebesøk, sa rikspolitikeren, som er fra Vestfossen. Der har han vært gårdbruker siden 1982. På Stortinget ble han valgt inn for første gang i 1993,  og han har gjennom åra hatt flere sentrale jobber og verv innenfor politikken og landbruksorganisasjonene.  


Publisert 24. februar 2019, oppdatert 7. mai 2019.