Lærte om debattledelse

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Før valget skal det være en skoledebatt ledet av elever. Sigve Grøndahl Fredriksen og Ken Stabekk fra Eiker videregående skole var nylig på kurs i debattledelse i Oslo sammen med elever fra kommende Viken.

  • Av Per Jørund Grøthe

Det var flere problemstillinger som ble tatt opp under kurset. Hvordan får elever kunnskapene de trenger fra en debatt? Hvordan stiller man gode spørsmål? Hvordan fordeler man tiden rettferdig? Hvordan avbryter man når noen snakker for lenge?

Foreleserne hadde ulike innfallsvinkler til temaet debattledelse. Ekstra interessant var det at blant andre NRK-profilen Fredrik Solvang var til stede og fortalte om sine erfaringer og ga tips til kursdeltakerne.

Lærer Erik Helgerud fra Eiker videregående skole var også med på kurset, som ble holdt på Oslo Kongressenter. Han har noen innspill om hvordan kurs av denne typen kan gjennomføres i framtida.  

- Dette var nyttig, selv om deler av dagen ble brukt til mindre relevante ting. Selve ordstyrerkursingen var veldig bra. Jeg har foreslått for fylkeskommunen at slike kurs i fremtiden kan tilbys på nett, sier han.


Publisert 9. mai 2019, oppdatert 19. februar 2020.