Koronavirus - viktig informasjon på flere språk

Her finner du brosjyre og video fra FHI med informasjon om koronavirus, hjemmekarantene og isolasjon på flere språk.

Generell info om koronavirussykdom på 24 forskjellige språk samt video på en del språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Informasjon om hjemmeisolering og karantene på 24 språk og også her videoer på en del språk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/


Publisert 20. mars 2020, oppdatert 27. mai 2020.