Inviterer til hospiteringstrening på programfag toppidrett fotball

Eiker videregående skole og MIF Fotball inviterer aktuelle søkere til studiespesialiserende med toppidrett fotball skoleåret 2020/2021 til å hospitere på en trening i høst. Årets elever har trening i Mjøndalen tirsdager og torsdager kl. 08.00 – 09.30.

  • Av Per Jørund Grøthe

Aktuelle datoer for hospitering er 26. november, 28. november og 3. desember. Hospiteringselever møter kl. 07.45 i garderoben under MIF-huset, hvor det også gis litt informasjon om tilbudet før fotballøkta starter.

Elevene tar med treningstøy for både ute – og innetrening.  (Været avgjør av når treningene flyttes inn i Mjøndalshallen.)

Elever som ønsker å hospitere en økt i programfag toppidrett fotball, går inn på følgende lenke og fyller ut skjemaet der, innen tirsdag 19.11: SKJEMA.


Tilbudet toppidrett fotball som programfag

  • gjelder for studiespesialiserende utdanningsprogram
  • er et samarbeidsprosjekt med MIF Fotball.  De fleste timene i faget vil foregå på MIFs anlegg i Mjøndalen (men: tilbudet er for spillere fra alle klubber)
  • gir elevene mulighet til å kombinere videregående skole og ekstra trening/utvikling i fotball
  • gir elevene mulighet for også fordypning i realfag i kombinasjon med toppidrett (Spesiell studiekompetanse)
  • gis for Vg1 som ekstra fag, mens for Vg2 og Vg3 innen ordinært antall programfag.

Målgruppe for tilbudet

  • Forutsetningen for å delta i toppidrett fotball er at eleven er aktiv utøver
  • Eleven søker seg inn på Studiespesialiserende i det ordinære inntaket til Eiker videregående skole.
  • I tillegg søkes det deltagelse i Programfag Toppidrett fotball.
  • Kun elever som er kommet inn på Eiker videregående skole i inntaket er aktuelle for videre utvelgelse for Toppidrett fotball

Publisert 4. november 2019, oppdatert 1. juli 2020.