Innlevering av lærebøker

Neste uke er det innlevering av lærebøker. Av hensyn til smittevern blir rutinene noe annerledes i år.

Viktig å merke seg:

Alle klasser har fått en fast innleveringstid for innlevering av bøker, og den finner du på sluttplanen. Bibliotekbøker og kalkulatorer skal også leveres. Lærebøker som skal brukes over flere skoleår kan fornyes, men det forutsetter at du fortsatt er elev ved skolen neste skoleår. Husk også å levere bøker du har lånt på biblioteket. Bøkene skal leveres innen siste skoledag, 19.6.20. Det blir sendt regning på det som ikke leveres innen fristen - så let godt hjemme og tøm skapet ditt på skolen.

Praktisk gjennomføring blir slik:

Læreren sørger for at seks elever om gangen møter opp til det aktuelle innleveringsstedet, rett ved trappenedgangen utenfor gymsalen.  Husk å holde minst en meters avstand. Bøkene må være klargjort, altså må lapper og bokbind være fjernet. 

Vask eller sprit hendene før innlevering. Bøkene skannes av hver enkelt elev med en skanner på stativ, mens bibliotekar følger med på skjermen at boka er innlevert. Det vil være to scannestasjoner, så to elever om gangen kan scanne.

Når alle bøkene er skannet inn, blir du vist av lærere hvor bøkene skal legges på riktig plass i boklageret i kjelleren. Vær påpasselig og ikke berør andre bøker når du legger dine på plass. Slik unngår vi at flere tar på samme bøker.

Før du forlater innleveringslokalet, skal du vaske eller sprite hendene.

Kontakt skolebiblioteket hvis det er noe du lurer på! Du må avtale et tidspunkt for alternativ innlevering hvis du ikke har mulighet til å levere sammen med klassen din. 


Publisert 12. juni 2020, oppdatert 1. juli 2020.