Engasjement under valgdebatten

I dag var det valgdebatt i gymsalen her ved Eiker videregående skole. De fleste ungdomspartiene var representert og svarte på spørsmål som elevene hadde levert inn på forhånd.

  • Av Per Jørund Grøthe

Elevene Ken Stabekk og Sigve Grøndahl Fredriksen var på debattlederkurs i Oslo før sommerferien. De gjorde en god jobb med å styre debatten. Her var det ikke lett å overskride taletiden for taletrengte politikere, men de hadde nok sett at de hadde fått litt mer tid til å utdype noen av synspunktene sine.  

Spørsmålene fra elevene skilte seg ikke mye fra de vi har hørt i andre debatter nå i innspurten av valgkampen. Vi nevner temaer som fraværsgrensa, helse, bompenger, utdanningspolitikk og klima og miljø.

Politikerne så ut til å ha forberedt seg godt, og i likhet med valgdebatten på skolen i forkant av stortingsvalget for to år siden, fikk vi også denne gang et par sanginnslag fra politikere da de kom med sine sluttinnlegg.  Og responsen fra tilhørerne i salen var god. Deretter var det valgtorg, og der var det mulig for elevene å spørre politikerne direkte om konkrete saker. Til stede var også flere av partienes ordførerkandidater.

I morgen er det skolevalg. Og partiene følger godt med på resultatene fra slike valg. Tradisjonelt gir disse en god pekepinn på hvordan valgvindene blåser. Vi kommer tilbake med resultatene her på skolens nettside.


Publisert 3. september 2019, oppdatert 23. juni 2020.