Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

På Eiker vgs gjennomføres undersøkelsen i alle klasser i kontakttimen/dispøkta i uke 48.  Kontaktlærer har ansvar for at alle elever får mulighet til å svare på undersøkelsen seinest 10.desember.

For elever under 18 år informerer kontaktlærer foresatte om undersøkelsen i uke 46, sammen med utsendelse av fraværsoversikt.

Les mer om undersøkelsen her

 

  

  


Publisert 22. oktober 2019, oppdatert 1. juli 2020.