Eiker videregående skole blir MOT-skole

Eiker videregående skole er en av de første videregående skolene i Buskerud som slutter seg til organisasjonen MOT. Dette innebærer enda sterkere satsing på trivselsskapende arbeid og forebyggende arbeid mot mobbing, vold og rusmisbruk.

  • Av Per Jørund Grøthe

Skolen på Hokksund bruker å score høyt på trivsel i de årlige elevundersøkelsene. Elever flest trives i skolehverdagen. Mobbesaker er nesten fraværende. Ved at skolen nå slutter seg til MOT, blir det enda mer satsing på tiltak som styrker miljøet.
 
– I den nye lærerplanen som snart skal innføres, ser vi at mye sammenfaller med MOTs verdigrunnlag. For oss er dette et viktig virkemiddel for forebygging, og for å opprettholde et godt miljø, uttaler rektor Jan Helge Russnes til lokalavisa Eikerbladet.
 
MOT er en landsomfattende organisasjon som jobber med å bidra til tryggere oppvekstmiljøer. Samtidig arbeides det med å forebygge mobbing, vold og rusmisbruk. Ved å slutte seg til MOT får Eiker videregående skole tilgang til et profesjonelt støtteapparat, oppfølging, kursing av personalet og tolv undervisningsøkter.
 
Publisert 16. januar 2019, oppdatert 7. mai 2019.