Digital opplæring - dette betyr det for deg som elev på Eiker vgs.

I perioden 13.3 - 3.4 er det opplæring i alle fag, selv om du er hjemme. Dette må du som elev gjøre når opplæringen går over til å være digital:

  • All opplæring vil foregå primært gjennom One Note og It’s Learning.
  • Hver enkelt må være pålogget i henhold til sin timeplan hver dag, og ha framdrift i fagene ut fra faglærers beskjeder.
  • Hvis man er syk, og ikke kan følge den digitale opplæringen, må foresatte eller elever over 18 år sende beskjed til kontaktlærer. I tillegg skal du registrere dette sykefraværet i SkoleArena.
  • Det er viktig at du laster ned One Note og It’s Learning appen på telefonen din
  • Husk og få med deg PC, lader og bøker hjem fra skolen i dag. Elever som ikke er på skolen i dag, må få hentet dette fredag morgen.
  • Ved behov for IKT-support, send e-post til  bruker...@viken.no eller ring 69 11 76 00.

Skolens hjemmeside vil fortløpende bli oppdatert så det er viktig å følge med på denne. Hastemeldinger fra skolen vil komme på SMS.

Det er også viktig å holde seg oppdatert på https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no


Publisert 12. mars 2020, oppdatert 27. mai 2020.