Åpent foredrag om MOT på Eiker vgs

Eiker vgs inviterer, i samarbeid med MOT, til åpent foredrag den 28/11-19 kl. 18.00 for foreldre, interesserte voksne, ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, og ansatte i nærmiljøet som arbeider med barn og unge.

MOT som universalverktøy 24/7

Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert. Med utgangspunkt i det afrikanske ordtaket It takes a village to raise a child har vi gleden av å invitere til foredraget MOT som universalverktøy 24/7. Som tittelen viser til kan Innholdet brukes på alle arenaer til enhver tid; til egne og andres barn, partner, kollegaer, venner, familie og gamle og nye bekjente.

Fokus vil være på de tre faktorene i møte med andre mennesker:

1. Skape godfølelsen

2. Bakgrunnsforståelse

3. Tøff kjærlighet

Informasjon om foredragsholder Bjørg-Elin Moen, PhD: Bjørg-Elin har doktorgrad i psykologi fra NTNU og har sammen med professor Edvard Befring skrevet boka "Ungdom, læring og forebygging", som ble utgitt av Cappelen Akademiske i 2011. Hun har vært ansatt i MOT siden 2007 og er kjent som en inspirerende og modig foredragsholder. Hun vil blande forskning, historier og erfaringer slik at du går ut derfra og vet mer om hva du kan gjøre for å bidra til et varmere og tryggere samfunn

Velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!

 

Med hilsen

Jan Helge Russnes

Rektor

 

  

 

 

  

 

 

  


Publisert 25. oktober 2019, oppdatert 1. juli 2020.