Ap størst ved Eiker videregående skole

I dag ble det gjennomført skolevalg ved Eiker videregående skole. Det ble avgitt 368 stemmer, noe som gir en valgdeltakelse på 88,5 prosent. Av disse stemmene gikk 95 til Arbeiderpartiet og 71 til Høyre. De øvrige resultatene ble som følger:

  • Av Per Jørund Grøthe

Det var satt opp valgbåser i biblioteket. Det ble ikke brukt stemmesedler på papir. I hver bås var det satt opp PC-er, og på disse kunne elevene logge seg inn og avlegge sine stemmer etter at de var sjekket opp mot "manntallet". 

Det knytter seg litt spenning til skolevalgresultatene. Partiene følger godt med på hvordan det går ved slike valg. Tradisjonelt gir disse en god pekepinn på hvordan valgvindene blåser. 

De nasjonale valgresultatene publiseres på nettstedet nsd.no kl. 19.00 i kveld. 


Publisert 4. september 2019, oppdatert 1. juli 2020.