Velkommen til skolestart!

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen til skolestart onsdag 17.august. Vi gleder oss til et nytt og spennende skoleår med faglig og sosial utvikling.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

De første skoledagene ser slik ut:

 

Onsdag 17.august:

 

Vg2 og Vg3:  

Kl. 09.00:  Frammøte i gymsalen, og deretter møte med kontaktlærer på klasserommet. Henting av bøker på biblioteket skjer etter oppsatt plan i løpet av dagen. Kontaktlærer avtaler oppstartsamtaler med nye elever.

 

Vg1:

Vg1-elevene har eget startopplegg med bl.a startsamtale med kontaktlærer.  Brev med mer informasjon og frammøtetidspunkt for den enkelte elev sendes i posten i august.

 

Torsdag 18.august:

Vg2 og Vg3:  

Følger ordinær timeplan + oppstartsamtaler med nye elever.

 

Vg1:

Før lunsj: Vg1-elevene fortsetter startopplegget. 

Kl. 12.05-15.25:  Elevene møter med klassens kontaktlærere i samlet klasse på klasserommet.

 

VELKOMMEN TIL EIKER!


Publisert 7. juli 2016, oppdatert 3. august 2017.