Velkommen til skolestart!

Vi ønsker nye og tidligere elever velkommen til skolestart onsdag 17.august. Vi gleder oss til et nytt og spennende skoleår med faglig og sosial utvikling.

De første skoledagene ser slik ut:

 

Onsdag 17.august:

 

Vg2 og Vg3:  

Kl. 09.00:  Frammøte i gymsalen, og deretter møte med kontaktlærer på klasserommet. Henting av bøker på biblioteket skjer etter oppsatt plan i løpet av dagen. Kontaktlærer avtaler oppstartsamtaler med nye elever.

 

Vg1:

Vg1-elevene har eget startopplegg med bl.a startsamtale med kontaktlærer.  Brev med mer informasjon og frammøtetidspunkt for den enkelte elev sendes i posten i august.

 

Torsdag 18.august:

Vg2 og Vg3:  

Følger ordinær timeplan + oppstartsamtaler med nye elever.

 

Vg1:

Før lunsj: Vg1-elevene fortsetter startopplegget. 

Kl. 12.05-15.25:  Elevene møter med klassens kontaktlærere i samlet klasse på klasserommet.

 

VELKOMMEN TIL EIKER!


Publisert 7. juli 2016, oppdatert 3. august 2017.