Spennende med muntlig eksamen!

Det er snart sommerferie, men ennå gjenstår muntlig eksamen for mange. I dag møtte en hel del elever opp i gymsalen for å få informasjon om eksamenstrekket.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Per Jørund Grøthe

Spenningen var nærmest til å ta og føle på da Hanne Kristiansen leste opp hvem som hadde blitt trukket ut i de forskjellige fagene. Deretter gikk alle til klasserommene for en «pep talk» sammen med sine lærere.

De fleste av dagens elever får sine temaer og/eller problemstillinger på mandag, mens eksamen gjennomføres på tirsdag.


Publisert 9. juni 2017, oppdatert 24. april 2018.