Skoleavslutning for vg3-elevene

Tre år ved Eiker videregående skole er snart over for Vg3-elevene. Onsdag 20. juni kl. 18.00 inviteres de sammen med sine foreldre og foresatte til høytidelig avslutning i gymnastikksalen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi håper dere kan sette av denne kvelden. Vi vil gjerne få markere avslutningen av skolegangen ved Eiker videregående skole med hyggelig samvær. Invitasjon kommer.

Siste skoledag før sommerferien for de øvrige elevene ved skolen er torsdag 21. juni.


Publisert 29. mai 2018, oppdatert 6. juni 2018.