Russen vil samle inn 120.000 kroner

Hvis alt går etter planen vil Kreftforeningen får 120.000 kroner fra russen på Eiker videregående skole - og DU kan bidra.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 7. mars 2018, oppdatert 24. april 2018.