Invitasjon til informasjonsmøte

Foresatte inviteres til informasjonsmøte mandag 5. september 2016. Elevene har begynt et nytt skoleår på en ny skole og målet med møtet er å gi en første presentasjon av skolen og å snakke sammen.

Det blir anledning til å hilse på representanter for skolens ledelse, rådgivere og kontaktlærere. Elevene vil på forhånd ha fått det meste av den informasjonen som blir gitt på møtet, men er velkomne til å være med.

Skolen forutsetter at elever og foresatte setter seg inn i den informasjonen som blir gitt muntlig, skriftlig og digitalt gjennom hele skoleåret. Vi tar forbehold om eventuelle feil og endringer.

Skolen vil være åpen fra kl. 17.30. De som ønsker det, kan møtes i kantina der det  vil bli en liten forfriskning og en prat med andre foresatte.

Informasjonsmøtet starter kl. 18.00 i gymnastikksalen der rektor vil ønske velkommen og informere om skolen. Etterpå  samles vi i klasserommene med kontaktlærerne. Her vil det også bli anledning til å avtale personlig samtale med kontaktlærer. Disse samtalene bør legges etter at første vurderingsrunde er gjennomført. Vi beregner å avslutte møtene i klasserommene  ca. kl. 20.00

Vennligst gi tilbakemelding på epost til kontaktlærer hvor mange som kommer per elev.

Klassenes plassering blir som følger:

Studiespesialisering               Yrkesfag

1STA:    A209                         1DHA:   E283

1STB:    A205                         1SSA     C240                                  

1STC:    A204                        2IUA     E189

1STD:    A207                        2SSA     C230

 

Vel møtt!

 

Olav Flaten       Ingrid Aaen

Studieleder       Rektor


Publisert 1. september 2016, oppdatert 24. april 2018.