Fullsatt på valgdebatt

I dag var det valgdebatt i gymsalen her ved Eiker videregående skole. Representanter fra ungdomspartiene var til stede og presenterte sine partier og svarte på spørsmål fra den fullsatte salen. Dyktige ordstyrere var elevene Guro Boldvik og Jonas Låstad.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Per Jørund Grøthe

Elevene hadde på forhånd jobbet godt og grundig med å forberede spørsmål til politikerne. Disse spørsmålene skilte seg forresten ikke mye fra de vi har hørt i andre debatter nå i innspurten av valgkampen. Vi nevner temaer som blant annet fraværsregelen, helse, utdanning og klima og miljø. Politikerne så også ut til å ha forberedt seg godt, og vi fikk blant annet et par litt overraskende sanginnslag. De fikk god respons fra tilhørerne i salen. Debatten gikk fram til kl. 15.00. Deretter var det valgtorg.


Publisert 24. august 2017, oppdatert 24. april 2018.