Foreldremøte og temakveld for vg2

Alle foresatte er hjertelig velkomne på foreldremøte og temakveld 20. november kl. 18.30. Møtet starter felles i skolens gymsal og fortsetter i de enkelte klasser etterpå.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Foreldremøtet vil inneholde noe praktisk informasjon fra rådgivere og kontaktlærere.

Temadelen vil omhandle utfordringer til det å være ungdom i 2017. Hensikten med denne delen er å gjøre foreldreansvaret lettere å håndtere ved å få kunnskap fra fagpersoner og ikke minst dele erfaringer med andre foreldre og lærere. Politiet og mobbeombudet i BFK vil delta som ressurspersoner.

Vel møtt!


Publisert 10. november 2017, oppdatert 24. april 2018.