Folk og Forsvar besøkte Eiker videregående skole

Organisasjonen Folk og Forsvar gjestet VG3-faget politikk og menneskerettigheter tirsdag 14. november, og forvandlet klasserommet til en arena for storpolitiske forhandlinger om makt, ressurser, grenser og allianser.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Erik Helgerud

Folk og Forsvar er en organisasjon som driver informasjonsarbeid om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og en del av dette arbeidet består i å lede vgs-elever gjennom et rollespill om fred og konflikter. Det var to dyktige masterstudenter i statsvitenskap, Victoria og Lars, som ledet spillet på Eiker denne november-tirsdagen. Utgangspunktet for rollespillet er en fiktiv verden med mange likhetstrekk med den virkelige verden. Kartet på skjermen på bildet viser den fiktive verdenen, hvor vi blant annet finner supermakter, stormakter, fattige land, rike land, internasjonalt farvann, hav, og en delt øy …

Elevene fikk politiske nøkkelroller som statsminister og utenriksminister i ulike fiktive stater. Landenes maktposisjon, velstandsnivå og ressurssituasjon ble presentert for elevene. I spillet måtte elevene ta stilling til de andre statenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette hendelser og utfordringer som ble presentert underveis. På bildet møtes noen av representantene for landene til et regionalt toppmøte.

Elevene ble raskt varme i spillet, og engasjementet var tydelig. Diskusjonene gikk om prioriteringer: miljø eller olje? Konflikt eller samarbeid? Utdanning eller militær opprustning? Akkurat som i den virkelige verden fikk vi se løfter om samarbeid, trusler, brutte avtaler, hemmelige forhandlinger og skiftende allianser.


Publisert 17. november 2017, oppdatert 24. april 2018.