En lærervikar utenom det vanlige

Eiker videregående skole har for tiden en norskvikar med en noe uvanlig bakgrunn. Sverre Johan Kvale har tidligere vært blant annet norsk ambassadør i Kosovo og i Albania.

  • Av Per Jørund Grøthe

Han har funnet seg godt til rette som lærer for Vg1 og Vg2.

- Dette er en kjempehyggelig skole, med trivelige elever og kolleger, sier bergenseren, som nå er bosatt i Drammen.

 

Fyldig CV

CV-en hans er fyldig, og vi har ikke plass her til å gjengi absolutt alt han har vært med på i løpet av yrkeskarrieren. Han har flere internasjonale toppjobber å vise til, men han har også solid bakgrunn fra skolerelatert virksomhet.

Av utdannelse er han norsklektor, og han har mastergrad i pedagogikk fra USA. Videre har han lang fartstid som lærer, og han har vært rektor ved Ringerike videregående skole. Vi nevner også at han har jobbet på heltid som tillitsvalgt for Utdanningsforbundet, og at han var sterkt involvert da det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet laget Reform 94. 

- Det var interessant å jobbe med læreplaner. Men i etterpåklokskapens lys ser vi at det var for mye teori i yrkesfagene, sier han i dag.

Han er kanskje litt rastløs av natur. Etter noen år følte han at det var på tide å gjøre noe annet, å se litt mer av verden. Han har jobbet for Norsk Folkehjelp, og han har vært blant annet observatør i Bosnia og drevet med minerydding i Sarajevo. Vi nevner også at han har jobbet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), og at han har hatt ansvaret for aspirantopplæringen i Utenriksdepartementet.

 

Kosovo

Ekstra krevende år hadde han i 2008 og 2009. Da var han charge d`affairs (ledende diplomat) ved ambassaden i Pristina i Kosovo. Oppdraget hans var å bygge opp en norsk utpost i et land med store utfordringer. Derfra var veien kort til en jobb som ambassadør. I forbindelse med at han ble ambassadør, uttalte han til Ringerikes Blad at han aldri kommer til å glemme dagen da Kosovo kunne erklære sin uavhengighet. Like etterpå ble han også utnevnt til norsk ambassadør i Albania.

- 17. februar 2008 var som en norsk 17. mai og flere nyttårsaftener på en gang. 28. mars det året anerkjente så Norge Kosovo som egen stat, uttalte han til lokalavisa.

Sverre Johan Kvale har opplevd mye. For eksempel har han blitt skutt på under bilkjøring. Det var heller ikke ufarlig å være med på minerydding. Men han forteller at han aldri var særlig redd under jobbing i konfliktfylte deler av verden.

 

- Har trukket «gullbilletten»

Han har opplevd hverdagen i krigsrammede land på nært hold. Derfor har han god ryggdekning for å si at de fleste som har fått vokse opp her til lands har trukket «gullbilletten».

- Unge folk skjønner ikke hvor heldige de er som får vokse opp i Norge. De har ingen grunn til å klage. Deres eventuelle problemer er ikke noe i forhold til det jevnaldrende mange andre steder i verden har å stri med, mener han.

 

Pensjonist fra i fjor

Lektoren og den tidligere diplomaten pensjonerte seg i fjor. Men han er ikke den som setter seg ned i lenestolen foran TV-en eller kjøper bobil og kjører Europa rundt når han går av for aldersgrensen. Han liker at det skjer ting rundt seg.

- Jeg har allerede sett det meste av Europa. Jeg føler ikke lenger behov for å reise rundt på den måten. Men det er trivelig å ta lærervikariater som dette, mener han, som har en samboer som jobber som norsklærer ved Røyken videregående skole. Han har også to barn. Begge har for øvrig valgt internasjonale jobber. Datteren jobber i Utlendingsnemnda (UNE) med blant annet Russlands forhold til Ukraina, mens sønnen jobber i Kommunenes Sentralforbund med blant annet flyktningsituasjonen.


Publisert 6. september 2016, oppdatert 24. april 2018.