Elevundersøkelsen 2016

I løpet av uke 48 skal Elevundersøkelsen 2016 gjennomføres av alle elever. Kontaktlærer setter et tidspunkt for felles gjennomføring, fortrinnsvis i Kontakttimen onsdag 30. november, når flest mulig elever er til stede.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 25. november 2016, oppdatert 24. april 2018.