Digital reisehåndbok for Øvre Eiker

Elever i første klasse på Service og samferdsel har laget en digital reisehåndbok for Øvre Eiker. Håndboken ble laget i emnet Turistgeografi i faget Sikkerhet og transport.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
  • Av Lorents Arild Roksvaag

Link til reisehåndboken: http://ovreeikerreisehandbok.webs.com/


Publisert 9. desember 2016, oppdatert 24. april 2018.